Masterprogrammet i energiteknik (InnoEnergy MSc Programme Energy Technologies ENTECH) ger dig fördjupad kunskap om ny energiteknik kombinerad med kunskap och färdigheter inom innovation och entreprenörskap. I det tvååriga programmet, som ges helt på engelska, studerar du vid olika universitet under det första och andra året. Första året du kan studera vid Karlsruher Institut für Technologie (KIT) i Tyskland eller vid Instituto Superior Técnico (IST) i Portugal. Andra året kan du studera vid det andra av dessa två universitet, vid Grenoble INP i Frankrike eller vid Uppsala universitet. Programmet är modulärt uppbyggt, vilket innebär att du har utmärkta möjligheter att anpassa din studieprofil med hjälp av lärarna vid de olika universiteten. Programmet leder till en teknologie masterexamen med energiteknik som huvudområde. Fullföljda studier kan även leda till en masterexamen från något av de andra tre lärosätena som ingår i samarbetet. Efter examen kan du arbeta med energi och innovation inom företag och andra organisationer, eller fortsätta med forskarutbildning. Du får tillgång till ett brett personligt nätverk inom den europeiska energisektorn och kunskap för att leda innovation inom industrin eller i ditt eget nystartade företag.