Material har alltid varit en begränsande faktor för innovationskraft och kreativitet. I takt med att medvetenheten om att tillgången på råmaterial är ändlig ökar, blir utmaningen att ta fram nya hållbara material och tekniker desto större. Uppsala universitet har världsledande forskning inom materialvetenskap som, liksom utbildningen, äger rum vid Ångströmlaboratoriet, ett av Europas mest avancerade laboratorier för funktionella material och energi. På masterprogrammet i materialteknik lär du dig hur olika material är uppbyggda, vilka egenskaper de har, hur de framställs, används och hur du designar, modifierar och tillverkar material för högteknologiska produkter. Du får en bred kunskapsbas och därtill spetskompetens inklusive kritisk analys, helhetsbedömningar och problemlösning som involverar material på olika sätt.   Med en master inom materialteknik kommer du vara attraktiv för både nationella och internationella industriföretag, och ha många möjliga karriärvägar. Du kan arbeta med till exempel framställning och utveckling av material, produktion och produktutveckling, test av material, återvinningsprocesser och system, rådgivning, forskning och innovativ affärsutveckling.   Du kan också välja att fortsätta med en utbildning på forskarnivå, antingen vid Uppsala universitet, eller vid andra svenska eller utländska universitet.   Programmet leder till en teknologie masterexamen med materialteknik som huvudområde. All undervisning sker på engelska.