Programmet ger dig en unik tvärvetenskaplig förståelse för hur tekniska system både styrs av och formar samhällsutvecklingen och människans villkor. Du förbereds för att arbeta med teknisk utveckling och lösningar med hänsyn till tekniska systemkrav, men också till sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer. På civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle studerar du förutom kurser i teknik och naturvetenskap även teknik utifrån ett samhällsvetenskapligt  och humanistiskt perspektiv. De två första åren läser du grundkurser inom matematik, teknik och naturvetenskap. Dessutom studerar du teknik utifrån en samhällsvetenskaplig och humanistisk synvinkel.  Din tekniska huvudkompetens får du inom området systemteknik, där modellering, simu- lering, reglerteknik, systemanalys och olika typer av tillämpad statistik och riskanalyser  är huvudmetoder. Systemkompetensen kompletterar du med en valbar profilering som till exempel energisystem eller IT-system under årskurs 3-5. Du skriver en uppsats inom ett av de humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnena. Därefter kan du ta ut en filosofie kandidatexamen. Programmet avslutas med ett examensarbete inom teknikområdet. Programmet leder till en civilingenjörsexamen. KARRIÄR Efter programmet kan du arbeta med frågor som rör teknisk information, riskanalys, systemutveckling, produktutveckling och miljökonsekvensbeskrivning. Några går vidare och forskar inom till exempel energisystem, IT-system, människa-teknik-organisation eller idé- och lärdomshistoria. Ort: Uppsala Starttermin: Höst