Välkommen till ett unikt framtidsinriktat civilingenjörsprogram med blicken riktat mot de stora samhällsfrågorna inom IT och energi kopplade till våra viktiga infrastruktursystem. Var med och påverka den snabba teknologiska förändringen i en positiv riktning för hela samhället. I en allt mer sammankopplad och teknikdriven värld ställs nya krav på våra samhällssystem. Mer än någonsin tidigare behövs förmågan att kunna förstå, förklara och nyttja samspelet mellan teknik- och samhällsutvecklingen. För att bättre kunna svara mot dessa nya och ständigt föränderliga behov skapades det unika civilingenjörsprogrammet i System i teknik och samhälle (STS). Förutom civilingenjörens klassiska grunder som matematik, beräkningsvetenskap, programmering, reglerteknik samt matematiska modellbyggen, får du en gedigen kunskap inom samhällsvetenskap och humaniora med en kandidatuppsats inom till exempel filosofi, ekonomi eller samhällsgeografi. Du avslutar utbildningen med fördjupning inom till exempel artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (med stora datamängder), människa-datorinteraktion eller elektrifieringen i samhället, allt med fokus på de stora samhällsfrågorna inom system och infrastruktur, kopplade till sårbarhet och säkerhet. Programmet leder till en civilingenjörsexamen. KARRIÄRDu studerar förmodligen utomlands 1-2 terminer, och har redan fått uppskattat jobb, innan examen, ofta som trainee på ett internationellt företag, projektledare eller managementkonsult inom IT, energi, samhällsbyggnad och infrastruktur eller bank och finans. Ort: UppsalaStarttermin: Höst