Hitta och jämför utbildningar

Göteborgs universitet

Antal studenter
31430
Ht 2017

Göteborgs universitet erbjuder en unik bredd inom utbildning och forskning.

Antal studenter
31430
Ht 2017
Läs mer om Göteborgs universitet

Här kan du utbilda dig inom konst, samhällsvetenskap, naturvetenskap, humaniora, utbildningsvetenskap, lärarutbildning, IT-vetenskap, ekonomi och juridik, medicin, vårdvetenskap och odontologi. Bredden ger förutsättningar för kreativ och mångsidig samverkan mellan olika vetenskaper och även med näringsliv och offentliga aktörer. Grundutbildningen sker nära forskningen och som student här möter du ofta internationellt erkända forskare. Forskningens höga kvalitet har bland annat alstrat en nobelpristagare i medicin år 2000. Göteborgs universitet ligger mitt i centrala Göteborg. Öppenhet mot omvärlden och det omgivande samhället understryks genom läget, där 37 000 studenter och 5300 anställda är en del av vardagslivet. Göteborgs universitet verkar också sedan lång tid aktivt för det hållbara samhället.

Bostad

Information om studentbostäder vid Göteborgs universitet

Studievägledning

Till studievägledningen på Göteborgs universitet

Utbytesstudier

Till Göteborgs universitets information om utlandsstudier