Högskolan Kristianstad

Antal studenter Ht 2018
8587
Antal studenter Ht 2018
8587

Programmen har en del av utbildningen förlagd utanför Högskolan Kristianstad, så kallad verksamhetsförlagd utbildning, i företag, skolor, sjukhus och andra organisationer. Detta ger ett betydelsefullt kontaktnät både under och efter utbildningen.

Målet är att en plats vid Högskolan Kristianstad också ska vara en säker biljett till yrkeslivet. Men utbildning handlar inte bara om att få en examen och att göra ett bra jobb. Utbildning ska också vara kul och personlighetsutvecklande och bidra till att göra världen bättre.

Bostad

Information om studentbostäder vid Högskolan Kristianstad

Studievägledning

Till studievägledningen på Högskolan Kristianstad

Utbytesstudier

Till Högskolan Kristianstads information om utlandsstudier