Högskolan i Borås

Antal studenter Ht 2018
6914
Antal studenter Ht 2018
6914

Campus ligger mitt i city och högskolan har 650 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas studenterna nära arbetslivet. Högskolan satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar.

Studenterna ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Högskolan i Borås förflyttar akademin ut i professionerna. Och professionerna in i akademin.

Bostad

Information om studentbostäder vid Högskolan i Borås

Studievägledning

Till studievägledningen på Högskolan i Borås

Utbytesstudier

Till Högskolan i Borås information om utlandsstudier