Jönköping university

Antal studenter Ht 2018
9071
Antal studenter Ht 2018
9071

Jönköping University ger dig möjlighet att förlägga delar av dina studier utomlands och dessutom chans till internationella möten på hemmaplan. JU har ett nära samarbete med arbetslivet och efter studier i Jönköping är du attraktiv på arbetsmarknaden.

Högskolan har cirka 12 000 studenter, varav 1 200 är internationella. Högskolan erbjuder 70 program/inriktningar och 300 fristående kurser inom hälsa, vård och socialt arbete, undervisning, medie- och kommunikationsvetenskap, teknik, naturvetenskap och ingenjörsvetenskap samt ekonomi, juridik och informatik.

Utbildning och forskning sker inom fyra fackhögskolor:

  • Hälsohögskolan
  • Högskolan för lärande och kommunikation
  • Jönköping International Business School
  • Tekniska Högskolan

Bostad

Till information om bostäder på Jönköping University

Studievägledning

Till studievägledningen på Jönköping University

Utbytesstudier

Till information om utlandsstudier på Jönköping University