Linköpings universitet

Antal studenter Ht 2018
20887
Antal studenter Ht 2018
20887

LiU är det universitet som har flest yrkesutbildningar i landet och Linköpingsstudenterna etablerar sig snabbt på arbetsmarknaden.

Universitetet har ambitionen är att bedriva forskning som både är vetenskapligt intressant och relevant för samhället i stort. På drygt 30 år har LiU utvecklats till att idag vara en internationellt respekterad aktör med flera starka forskningsprofiler och hem för en rad nationella kompetenscentra. Materialvetenskap, medicinsk visualisering och organisk elektronik är exempel på områden som förenar spetskompetens med strategisk betydelse för Sverige.

Bostad

Information om studentbostäder vid Linköpings universitet

Studievägledning

Till studievägledningen på Linköpings universitet

Utbytesstudier

Till Linköpings universitets information om utlandsstudier