Mälardalens högskola

Antal studenter Ht 2018
9977
Antal studenter Ht 2018
9977

Studenterna är eftertraktade på arbetsmarknaden och högskolan rustar dem för arbetslivet genom utbildning av hög kvalitet och ett nära samarbete med företag, kommuner och landsting.

Läs mer Högskolan bedriver egen forskarutbildning inom området teknik och utfärdar tillsammans med andra lärosäten doktorsexamen inom humaniora, natur-, vård- och samhällsvetenskap. Högskolans forskning har begreppet nytta i fokus och har som övergripande mål att bidra till samhällets utveckling.
1999 blev Mälardalens högskola, som den första högskolan i världen, miljöcertifierad enligt den internationella standarden ISO 14001.

Bostad Västerås (bostadsgaranti)

Tfn: 021-17 19 50

http://www.bostadvasteras.se/

Bostad Eskilstuna (bostadsgaranti)

Tfn: 016-710 11 00

http://www.bostadeskilstuna.se/

Studievägledning

Till studievägledningen på Mälardalens högskola

Utbytesstudier

Till Mälardalens högskolas information om utlandsstudier