Uppsala universitet

Antal studenter Ht 2018
30429
Antal studenter Ht 2018
30429

Universitetets 50 program för nybörjare, 60 påbyggnadsprogram och 1 900 fristående kurser ger många karriärvägar. Utlandsstudier underlättas genom studentutbytesavtal med nära 500 utländska universitet runt om i världen.

Läs mer Som Uppsalastudent rör du dig i en kulturmiljö med månghundraåriga anor och får uppleva ett studentliv som överträffar det mesta. Genom utbildningen, studentkårerna och de 13 nationerna formar du själv ditt studentliv. Därtill kommer hela det utbud som en stor stad som Uppsala kan erbjuda.

Bostad

Information om studentbostäder vid Uppsala universitet

Studievägledning

Till studievägledningen på Uppsala universitet

Utbytesstudier

Till Uppsala universitets information om utlandsstudier