Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Arbetsterapeutprogrammet (Örebro universitet)

Termin VT2020 HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016
Anm.kod ORU-79917 ORU-79909 ORU-79818 ORU-79801 ORU-79716 ORU-79701 ORU-79627 ORU-79604 ORU-79513
ÖS X - X - - - X X X
BF 2.5 3.0 * 4.0 3.5 3.0 4.0 3.0 4.0
BI 12.24 12.44 * 13.60 13.85 15.75 14.75 16.45 15.87
BIEX X X X X X X 14.47 14.99 15.40
BII 14.80 14.95 12.90 15.19 15.05 16.25 15.31 15.51 15.80
DA X * X X X - 999 X X
HP * 0.25 * 0.35 0.30 0.60 0.55 0.65 0.65
SA - - - X X X X X X
ÖS X X X X X X X X -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.