Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter. (Statistiken är hämtad från urval 2. Därför kan vi för närvarande inte visa antagningsstatistik för mastersutbildningar eller sommarkurser).

Antagningsstatistik för Högskoleingenjör, Industriell ekonomi (Örebro universitet)

Termin Termin: HT2023 Termin: HT2022 Termin: HT2021 Termin: HT2020 Termin: HT2019
Anmälningskod Anmälningskod, ORU-59307 Anmälningskod, ORU-59207 Anmälningskod, ORU-59107 Anmälningskod, ORU-59008 Anmälningskod, ORU-59908
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola Termin: HT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering Termin: HT2023, Lägst antagna poäng: 16.46 Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 14.88 Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 17.14 Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 15.31 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 15.78
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering Termin: HT2023, Lägst antagna poäng: 16.12 Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 15.78 Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 18.47 Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 16.20 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 17.23
Urvalsgrupp: DA Termin: HT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov Termin: HT2023, Lägst antagna poäng: 0.95 Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 0.70 Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 1.00 Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 0.95 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 0.80
Urvalsgrupp: (SA) Sen anmälan Termin: HT2023, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp
Urvalsgrupp: (ÖS) Övriga sökande Termin: HT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

Urvalsgrupper

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor. Antagnings­statistiken kan innehålla urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.

De vanligaste urvalsgrupperna

BI = Gymnasiebetyg utan komplettering
BF = Betyg från folkhögskola
BII = Gymnasiebetyg med komplettering
HP = Högskoleprov
AP = Tidigare akademiska poäng
AU = Alternativt urval
SA = Sen anmälan
ÖS = Övriga sökande