Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Socionomprogrammet (Örebro universitet)

Termin Termin: VT2021 Termin: HT2020 Termin: VT2020 Termin: HT2019 Termin: VT2019 Termin: HT2018 Termin: VT2018 Termin: HT2017 Termin: VT2017
Anmälningskod Anmälningskod, ORU-39006 Anmälningskod, ORU-39003 Anmälningskod, ORU-39906 Anmälningskod, ORU-39904 Anmälningskod, ORU-39806 Anmälningskod, ORU-39804 Anmälningskod, ORU-39706 Anmälningskod, ORU-39704 Anmälningskod, ORU-39605
Urvalsgrupp: ÖS Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 4.0 Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 4.0 Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 3.5 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 3.5 Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 4.0 Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 4.0 Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 4.0 Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 4.0 Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 4.0
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 17.46 Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 18.29 Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 17.15 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 17.96 Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 17.08 Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 18.03 Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 17.08 Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 17.95 Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 17.29
Urvalsgrupp: (BIEX) Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 17.14
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 17.07 Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 17.42 Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 16.63 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 17.00 Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 16.78 Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 17.45 Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 17.24 Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 17.71 Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 17.42
Urvalsgrupp: DA Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 0.70 Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 0.75 Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 0.70 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 0.85 Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 0.75 Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 0.85 Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 0.80 Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 0.85 Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 0.80
Urvalsgrupp: (ÖS) Övriga sökande Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.