Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Socionomprogrammet (Örebro universitet)

Termin VT2020 HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016
Anm.kod ORU-39906 ORU-39904 ORU-39806 ORU-39804 ORU-39706 ORU-39704 ORU-39605 ORU-39600 ORU-39505
ÖS - - X - - - X X X
BF 3.5 3.5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.5
BI 17.15 17.96 17.08 18.03 17.08 17.95 17.29 18.30 17.40
BIEX X X X X X X 17.14 18.06 17.42
BII 16.63 17.00 16.78 17.45 17.24 17.71 17.42 17.45 17.30
DA X X X X X X X 999 X
HP 0.70 0.85 0.75 0.85 0.80 0.85 0.80 0.90 0.90
ÖS X X X X X X - - -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.