Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Biomedical Engineering, Msc Progr (Chalmers tekniska högskola)

Termin Termin: MASTERHT16 Termin: MASTERHT17
Anmälningskod Anmälningskod, CTH-10009 Anmälningskod, CTH-10009
Urvalsgrupp: ADA Termin: MASTERHT16, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: MASTERHT17, Ingen antogs i denna urvalsgrupp
Urvalsgrupp: ASA Termin: MASTERHT16, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: MASTERHT17, Ingen antogs i denna urvalsgrupp
Urvalsgrupp: AVG Termin: MASTERHT16, Lägst antagna poäng: 460 Termin: MASTERHT16, Lägst antagna poäng: 460 Termin: MASTERHT17, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna
Urvalsgrupp: BEFR Termin: MASTERHT16, Lägst antagna poäng: 168 Termin: MASTERHT16, Lägst antagna poäng: 168 Termin: MASTERHT17, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna
Urvalsgrupp: BSA Termin: MASTERHT16, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: MASTERHT17, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna
Urvalsgrupp: (SA) Sen anmälan Termin: MASTERHT16, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: MASTERHT16, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: MASTERHT17, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.