Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Röntgensjuksköterskeprogrammet (Göteborgs universitet)

Termin Termin: HT2020 Termin: HT2019 Termin: HT2019 Termin: HT2019 Termin: HT2019 Termin: HT2018 Termin: HT2018 Termin: HT2018 Termin: HT2018 Termin: HT2017 Termin: HT2017 Termin: HT2017 Termin: HT2017
Anmälningskod Anmälningskod, GU-19728 Anmälningskod, GU-19757 Anmälningskod, GU-19758 Anmälningskod, GU-19759 Anmälningskod, GU-19760 Anmälningskod, GU-19761 Anmälningskod, GU-19785 Anmälningskod, GU-19786 Anmälningskod, GU-19787 Anmälningskod, GU-19780 Anmälningskod, GU-19781 Anmälningskod, GU-19782 Anmälningskod, GU-19783
Urvalsgrupp: ÖS Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 3.00 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 4.00 Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 3.50 Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 4.00 Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 16.07 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 16.72 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 15.47 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 14.22 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 16.20 Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 16.17 Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 16.09 Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 14.69 Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 13.41 Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 16.93 Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 17.80 Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 16.66 Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 15.65
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 17.30 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 17.14 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 15.89 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 15.36 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 17.42 Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 18.14 Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 17.05 Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 15.83 Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 14.65 Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 17.07 Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 16.41 Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 15.71
Urvalsgrupp: DA Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 0.50 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 0.90 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 0.55 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 0.55 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 1.20 Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 0.60 Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 0.70 Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 0.55 Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 0.25 Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 0.65 Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 0.65 Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 0.70 Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 0.55


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI
Gymnasiebetyg utan komplettering

BF
Betyg från folkhögskola

BIex
Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.

BII
Gymnasiebetyg med komplettering

HP
Högskoleprov

AP
Tidigare akademiska poäng

AU
Alternativt urval

SA
Sen anmälan

ÖS
Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.