Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Ryska Grundkurs, kurspaket (Göteborgs universitet)

Termin VT2020 VT2020 HT2019 VT2019 VT2019 HT2018 VT2018 VT2018 HT2017 VT2017 VT2017 HT2016 HT2016 VT2016
Anm.kod GU-25202 GU-25203 GU-15203 GU-25200 GU-25203 GU-15200 GU-25200 GU-25201 GU-15200 GU-25200 GU-25203 GU-15200 GU-15202 GU-25203
A1 * * * * * * * * * 20 60 20 38 5
ÖS X X * X X X X X X X X X X X
BF - - - - - X - * - - - - - X
BI * * * * * * * * * 14.40 15.47 16.10 - 17.36
BIEX X X X X X X X X X - - - 19.50 -
BII * * * - * - - * * - 20.33 - - 14.78
HP * * * * * * * * * 0.65 0.55 0.25 - 0.90
SA X X X X X X * * * 948 960 909 990 945


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.