Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för 3D CAD Grundläggande (Högskolan Dalarna)

Termin VT2020 VT2020 VT2020 VT2020 HT2019 HT2019 VT2019 VT2019 HT2018 VT2018 VT2018 HT2017 VT2017 VT2017 VT2017 HT2016 VT2016 VT2016
Anm.kod HDA-V34DM HDA-V34G2 HDA-V34G3 HDA-V34G4 HDA-H332Y HDA-H33AV HDA-V2YCZ HDA-V2ZMG HDA-H2Y95 HDA-V2WP6 HDA-V2WSC HDA-H2VQ8 HDA-V2UFW HDA-V2UG3 HDA-V2UH7 HDA-H2TCJ HDA-V2RAD HDA-V2S57
ÖS X X X * X * * X - X - * X X X X X X
BF X - * - X * * X * X * * X X 4.00 2.00 X 2.50
BI X * * * X * * X 13.03 X 13.60 * X X 17.80 11.00 X 15.50
BIEX X X X X X X X X X X X X X X 17.14 11.35 X 14.16
BII X * * * X * * X 14.18 X 14.80 * X X 18.43 13.60 X 15.81
HP X * * * X * * X * X * * X X 1.05 0.20 X 0.45
PG * X X X - X X * X * X X 999 999 X X 999 X
SA * * * * * * 996 * - * - 970 X 997 - - 999 -
ÖS X X X X X X X X X X X X X X - - X -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.