Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Affärsplanering (Högskolan Dalarna)

Termin VT2020 VT2020 VT2020 VT2020 HT2019 VT2019 VT2019 HT2018 HT2018 VT2018 VT2018 VT2018 HT2017 HT2017 VT2017 VT2017 HT2016 VT2016 VT2016
Anm.kod HDA-V33FW HDA-V33J2 HDA-V34M8 HDA-V34M9 HDA-H338G HDA-V2YDT HDA-V2ZMY HDA-H2YCM HDA-H2YCN HDA-V2WRY HDA-V2WRZ HDA-V2WSQ HDA-H2VDS HDA-H2VRF HDA-V2TGQ HDA-V2U8M HDA-H2SSU HDA-V2R9P HDA-V2RBR
ÖS X - X X X X X X X X - X X * X X X X X
BF X 3.50 X X X X X X X X - X X - X - X X X
BI X 17.17 X - * X X X X X 17.76 X X * X 15.00 X X X
BIEX X X X X X X X X X X X X X X X 12.69 X X X
BII X 17.36 X * * X X X X X 18.75 X X * X 13.47 X X X
HP X 0.75 X * * X X X X X 0.90 X X * X - X X X
PG * X * X * * * X X * X * * * 999 999 999 999 999
SA * - * * * * X 907 * - - * * * 988 985 942 X 990
ÖS X X X X X X X X X X X X X X X 999 X X X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.