Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Grundlärarprogrammet grundskolans årskurs 4-6 (Högskolan Dalarna)

Termin VT2020 HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016
Anm.kod HDA-V33ED HDA-H2ZYJ HDA-V2Z3X HDA-H2XF2 HDA-V2WDV HDA-H2VAP HDA-H2VJN HDA-V2U2C HDA-H2SMJ HDA-V2RR9
ÖS X X X X X X - X X X
BF * * - - * * 4.00 - - -
BI * * * * * * 16.46 12.73 12.00 12.70
BIEX X X X X X X X 11.35 12.27 12.45
BII * * * * * * 15.94 8.15 11.60 8.95
HP * * * * * * * 0.35 0.05 0.10
SA * * * * * * - 979 908 965
ÖS X X X X X X X - X X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.