Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Statistiken är hämtad från urval 2. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Grundlärarprogrammet grundskolans årskurs 4-6 (Högskolan Dalarna)

Termin Termin: VT2023 Termin: VT2023 Termin: HT2022 Termin: HT2022 Termin: VT2022 Termin: VT2022 Termin: HT2021 Termin: HT2021 Termin: VT2021 Termin: VT2021 Termin: HT2020 Termin: VT2020 Termin: HT2019 Termin: VT2019 Termin: HT2018
Anmälningskod Anmälningskod, HDA-V3D4J Anmälningskod, HDA-V3D4K Anmälningskod, HDA-H3BFH Anmälningskod, HDA-H3BFJ Anmälningskod, HDA-V39YX Anmälningskod, HDA-V39YY Anmälningskod, HDA-H3896 Anmälningskod, HDA-H38EG Anmälningskod, HDA-V37VB Anmälningskod, HDA-V387H Anmälningskod, HDA-H34UJ Anmälningskod, HDA-V33ED Anmälningskod, HDA-H2ZYJ Anmälningskod, HDA-V2Z3X Anmälningskod, HDA-H2XF2
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola Termin: VT2023, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2023, Lägst antagna poäng: 4.00 Termin: HT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 4.00 Termin: HT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 4.00 Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 3.00 Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2023, Lägst antagna poäng: 18.54 Termin: HT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 17.19 Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 18.10 Termin: HT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 16.58 Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 13.52 Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering Termin: VT2023, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2023, Lägst antagna poäng: 16.45 Termin: HT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 16.30 Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 17.50 Termin: HT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 17.95 Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 14.36 Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2023, Lägst antagna poäng: 0.55 Termin: HT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 0.60 Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 0.85 Termin: HT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 0.50 Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 0.45 Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna
Urvalsgrupp: (SA) Sen anmälan Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2023, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 997 Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna
Urvalsgrupp: (ÖS) Övriga sökande Termin: VT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2023, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI
Gymnasiebetyg utan komplettering

BF
Betyg från folkhögskola

BIex
Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.

BII
Gymnasiebetyg med komplettering

HP
Högskoleprov

AP
Tidigare akademiska poäng

AU
Alternativt urval

SA
Sen anmälan

ÖS
Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.