Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter. (Statistiken är hämtad från urval 2. Därför kan vi för närvarande inte visa antagningsstatistik för mastersutbildningar eller sommarkurser).

Antagningsstatistik för Grundlärarprogrammet grundskolans årskurs 4-6 (Högskolan Dalarna)

Termin Termin: VT2024 Termin: VT2024 Termin: HT2023 Termin: HT2023 Termin: VT2023 Termin: VT2023 Termin: HT2022 Termin: HT2022 Termin: VT2022 Termin: VT2022 Termin: HT2021 Termin: HT2021 Termin: VT2021 Termin: VT2021 Termin: HT2020 Termin: VT2020 Termin: HT2019
Anmälningskod Anmälningskod, HDA-V3G8K Anmälningskod, HDA-V3G8L Anmälningskod, HDA-H3EJJ Anmälningskod, HDA-H3EJK Anmälningskod, HDA-V3D4J Anmälningskod, HDA-V3D4K Anmälningskod, HDA-H3BFH Anmälningskod, HDA-H3BFJ Anmälningskod, HDA-V39YX Anmälningskod, HDA-V39YY Anmälningskod, HDA-H3896 Anmälningskod, HDA-H38EG Anmälningskod, HDA-V37VB Anmälningskod, HDA-V387H Anmälningskod, HDA-H34UJ Anmälningskod, HDA-V33ED Anmälningskod, HDA-H2ZYJ
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola Termin: VT2024, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2024, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2023, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2023, Lägst antagna poäng: 4.00 Termin: HT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 4.00 Termin: HT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 4.00 Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 3.00 Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering Termin: VT2024, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2024, Lägst antagna poäng: 13.90 Termin: HT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2023, Lägst antagna poäng: 18.54 Termin: HT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 17.19 Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 18.10 Termin: HT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 16.58 Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 13.52 Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering Termin: VT2024, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2024, Lägst antagna poäng: 14.27 Termin: HT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2023, Lägst antagna poäng: 13.82 Termin: VT2023, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2023, Lägst antagna poäng: 16.45 Termin: HT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 16.30 Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 17.50 Termin: HT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 17.95 Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 14.36 Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna
Urvalsgrupp: DA Termin: VT2024, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2024, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2023, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov Termin: VT2024, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2024, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2023, Lägst antagna poäng: 0.55 Termin: HT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 0.60 Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 0.85 Termin: HT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 0.50 Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 0.45 Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna
Urvalsgrupp: (SA) Sen anmälan Termin: VT2024, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2024, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2023, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2023, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 997 Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna
Urvalsgrupp: (ÖS) Övriga sökande Termin: VT2024, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2024, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2023, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2023, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

Urvalsgrupper

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor. Antagnings­statistiken kan innehålla urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.

De vanligaste urvalsgrupperna

BI = Gymnasiebetyg utan komplettering
BF = Betyg från folkhögskola
BII = Gymnasiebetyg med komplettering
HP = Högskoleprov
AP = Tidigare akademiska poäng
AU = Alternativt urval
SA = Sen anmälan
ÖS = Övriga sökande