Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Programutvecklingsteknik, introduktion (Högskolan Dalarna)

Termin VT2020 HT2019 HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017
Anm.kod HDA-V34N9 HDA-H32XS HDA-H3395 HDA-V2Z5G HDA-H2YL9 HDA-V2WYB HDA-H2VHM
ÖS - X - - X X X
BF * X 4.00 4.00 X X X
BI 11.90 X 17.19 16.50 X X X
BII 13.19 X 15.54 16.92 X X X
HP * X 0.70 0.75 X X X
SA - * - - * * *


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.