Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Handledning för studenthandledare i verksamhetsförlagd utbildning (Högskolan Kristianstad)

Termin Termin: VT2020 Termin: HT2019 Termin: VT2019 Termin: HT2018 Termin: VT2018 Termin: HT2017 Termin: VT2017 Termin: HT2016 Termin: VT2016
Anmälningskod Anmälningskod, HKR-18497 Anmälningskod, HKR-17933 Anmälningskod, HKR-17272 Anmälningskod, HKR-16752 Anmälningskod, HKR-16058 Anmälningskod, HKR-15142 Anmälningskod, HKR-14770 Anmälningskod, HKR-14025 Anmälningskod, HKR-13599
Urvalsgrupp: APGR Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 165 Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 90 Termin: HT2016, Lägst antagna poäng: 30 Termin: VT2016, Lägst antagna poäng: 15
Urvalsgrupp: (SA) Sen anmälan Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 972 Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 990 Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 992 Termin: HT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.