Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Statistiken är hämtad från urval 2. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Masterprogram Integrerad hälsovetenskap (Högskolan Kristianstad)

Termin Termin: HT2021 Termin: VT2021 Termin: HT2020 Termin: VT2020 Termin: HT2019 Termin: VT2019 Termin: HT2018 Termin: HT2017
Anmälningskod Anmälningskod, HKR-19824 Anmälningskod, HKR-09029 Anmälningskod, HKR-19028 Anmälningskod, HKR-07674 Anmälningskod, HKR-17672 Anmälningskod, HKR-17414 Anmälningskod, HKR-16370 Anmälningskod, HKR-15127
Urvalsgrupp: APAV Termin: HT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 285 Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 285 Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 270 Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna
Urvalsgrupp: HPAV Termin: HT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (SA) Sen anmälan Termin: HT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 987 Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 969 Termin: VT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 990 Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI
Gymnasiebetyg utan komplettering

BF
Betyg från folkhögskola

BIex
Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.

BII
Gymnasiebetyg med komplettering

HP
Högskoleprov

AP
Tidigare akademiska poäng

AU
Alternativt urval

SA
Sen anmälan

ÖS
Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.