Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Statistiken är hämtad från urval 2. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Projektledning (Högskolan Kristianstad)

Termin Termin: HT2023 Termin: HT2022 Termin: HT2021 Termin: HT2020 Termin: HT2019
Anmälningskod Anmälningskod, HKR-09C62 Anmälningskod, HKR-09ASA Anmälningskod, HKR-099M8 Anmälningskod, HKR-29177 Anmälningskod, HKR-27749
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola Termin: HT2023, Lägst antagna poäng: 4.00 Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 4.00 Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 4.00 Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 4.00 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 4.00
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering Termin: HT2023, Lägst antagna poäng: 18.46 Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 18.80 Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 19.38 Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 18.69 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 17.59
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering Termin: HT2023, Lägst antagna poäng: 18.50 Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 18.43 Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 19.26 Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 18.75 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 17.69
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov Termin: HT2023, Lägst antagna poäng: 0.70 Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 0.85 Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 0.90 Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 0.70 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 0.75
Urvalsgrupp: (SA) Sen anmälan Termin: HT2023, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp
Urvalsgrupp: (ÖS) Övriga sökande Termin: HT2023, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupper

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor. Antagnings­statistiken kan innehålla urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.

De vanligaste urvalsgrupperna

BI = Gymnasiebetyg utan komplettering
BF = Betyg från folkhögskola
BII = Gymnasiebetyg med komplettering
HP = Högskoleprov
AP = Tidigare akademiska poäng
AU = Alternativt urval
SA = Sen anmälan
ÖS = Övriga sökande