Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Statistiken är hämtad från urval 2. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Kommunikation och ledarskap (Högskolan Väst)

Termin Termin: VT2023 Termin: VT2021 Termin: VT2020 Termin: VT2019
Anmälningskod Anmälningskod, HV-11014 Anmälningskod, HV-12090 Anmälningskod, HV-12058 Anmälningskod, HV-16264
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 3.50 Termin: VT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 17.71 Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 17.48 Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 17.70
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 18.50 Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 16.51 Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 19.80
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 0.80 Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 0.25 Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 0.55
Urvalsgrupp: HPGR Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 165.0 Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 165.0 Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 165.0
Urvalsgrupp: (SA) Sen anmälan Termin: VT2023, Lägst antagna poäng: 992 Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp
Urvalsgrupp: (ÖS) Övriga sökande Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI
Gymnasiebetyg utan komplettering

BF
Betyg från folkhögskola

BIex
Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.

BII
Gymnasiebetyg med komplettering

HP
Högskoleprov

AP
Tidigare akademiska poäng

AU
Alternativt urval

SA
Sen anmälan

ÖS
Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.