Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Affärsengelska I (Högskolan i Halmstad)

Termin VT2020 HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 HT2016
Anm.kod HH-21112 HH-11103 HH-21999 HH-11103 HH-21112 HH-11103 HH-11103
APGR * * 135 225 X 225 225
ÖS - X X - X - X
BF * * 4.00 4.00 X 3.00 -
BI * * 16.41 18.50 X 19.67 21.50
BIEX X X X X X X 20.36
BII * * 17.92 19.13 X 19.70 22.24
HP * * * 0.70 X 1.00 1.50
PG * X * * X * 999
SA 995 978 - - 981 - -
ÖS X X X X X X -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.