Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Butikschefsprogrammet (Högskolan i Skövde)

Termin HT2018 HT2018 HT2018 HT2017 HT2017 HT2017 HT2016 HT2016 HT2016 HT2016 HT2016
Anm.kod HS-61261 HS-61262 HS-61263 HS-61202 HS-61203 HS-61204 HS-62513 HS-62514 HS-62515 HS-62516 HS-62517
ÖS X - X - X - X X X X X
BF - * - 3.50 3.00 3.00 - - 3.00 - -
BI * * * 11.89 13.40 13.26 15.32 13.95 15.11 15.40 13.90
BIEX X X X X X X 15.15 14.06 14.66 15.33 12.84
BII * * * 13.19 14.23 13.55 15.69 14.53 15.24 14.74 15.54
DA * X X X X X X X X X X
HP * * * 0.20 0.40 0.50 0.60 0.45 0.55 0.55 0.40
SA X X X X X - X X X X X
ÖS X X X X X X - X X X -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.