Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Digital Business (Two Years) (Jönköping University)

Termin Termin: MASTERHT16 Termin: MASTERHT17 Termin: HT2019 Termin: HT2018 Termin: HT2017 Termin: HT2016
Anmälningskod Anmälningskod, HJ-MU075 Anmälningskod, HJ-MU075 Anmälningskod, HJ-MS157 Anmälningskod, HJ-MS127 Anmälningskod, HJ-MS127 Anmälningskod, HJ-MS127
Urvalsgrupp: AINT Termin: MASTERHT16, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: MASTERHT17, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: AVP Termin: MASTERHT16, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: MASTERHT17, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: BINT Termin: MASTERHT16, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: MASTERHT17, Lägst antagna poäng: 888 Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: BSA Termin: MASTERHT16, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: MASTERHT17, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: DA Termin: MASTERHT16, Lägst antagna poäng: 999 Termin: MASTERHT16, Lägst antagna poäng: 999 Termin: MASTERHT17, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (SA) Sen anmälan Termin: MASTERHT16, Lägst antagna poäng: 988 Termin: MASTERHT16, Lägst antagna poäng: 988 Termin: MASTERHT17, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2016, Lägst antagna poäng: 911
Urvalsgrupp: UTL Termin: MASTERHT16, Lägst antagna poäng: 830 Termin: MASTERHT16, Lägst antagna poäng: 830 Termin: MASTERHT17, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2016, Lägst antagna poäng: 830


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.