Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Konflikter och konflikthantering (Jönköping University)

Termin VT2020 VT2020 VT2020 VT2020 VT2020 VT2019 VT2019 VT2019 VT2019 VT2019 VT2019 VT2018 VT2018 VT2018 VT2018 VT2017 VT2017 VT2017 VT2017 VT2016 VT2016 VT2016 VT2016
Anm.kod HJ-22153 HJ-22154 HJ-22288 HJ-22352 HJ-22425 HJ-22153 HJ-22154 HJ-22164 HJ-22288 HJ-22350 HJ-22352 HJ-22153 HJ-22164 HJ-22288 HJ-22572 HJ-22153 HJ-22288 HJ-22350 HJ-22352 HJ-22153 HJ-22288 HJ-22352 HJ-22572
AP 28.5 * * * * 22.5 199.5 * * * * 225.0 * 16.5 * 190.0 22.5 22.5 30.0 213.0 15.0 117.5 91.5
ÖS - X X X X X X X * X X X X X X X X X X X X X X
BF 4.00 X X X - - - - - - X 4.00 X - - 3.00 X - X 4.00 - - X
BI 15.18 * * * * 16.66 14.23 * * * * 17.20 * 15.70 * 17.40 12.91 8.28 11.13 17.70 13.35 8.86 13.00
BIEX X X X X X X X X X X X X X X X 18.02 - - - 14.24 - - -
BII 14.25 * * * - 17.41 14.38 * * * * 16.32 * * * 19.45 16.46 12.81 10.67 19.70 13.14 12.99 18.75
HP X X X X X 0.40 * * * * - 0.60 * * * 0.25 0.30 0.50 0.50 0.40 0.95 0.60 0.05
PJ * X * - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X
SA - 951 978 965 * - - 976 976 999 985 - 967 - - - 986 992 977 - 985 938 -
ÖS X X X X X X X X X X X X X X X - X X 999 X X X X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.