Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Psykologi, 1-30 hp (Jönköping University)

Termin HT2019 HT2019 HT2019 HT2019 HT2019 HT2019 HT2018 HT2018 HT2018 HT2018 HT2018 HT2018 HT2018 HT2017 HT2017 HT2017 HT2017 HT2017 HT2016 HT2016 HT2016 HT2016 HT2016 HT2016
Anm.kod HJ-12728 HJ-12729 HJ-12731 HJ-12734 HJ-12749 HJ-12789 HJ-12728 HJ-12729 HJ-12731 HJ-12735 HJ-12736 HJ-12738 HJ-12749 HJ-12728 HJ-12729 HJ-12731 HJ-12735 HJ-12749 HJ-12727 HJ-12728 HJ-12729 HJ-12731 HJ-12735 HJ-12738
AP * * - * * * * * * * * * * * * * * * 225.0 7.5 50.5 19.0 225.0 210.0
ÖS X X X X X X X * X X X * X X X X X X X X X X X X
BF * * * X X - - * - - - X - - - X - X X - 3.00 - - 3.00
BI * * * * * * * * * * * * * * * * * - 14.70 12.10 15.90 9.69 10.50 17.20
BIEX X X X X X X X X X X X X X X X X X X - 19.06 13.96 14.54 - -
BII * * * - * * * * - - * - * * * * * * - 19.67 17.62 17.17 13.03 -
HP X X X X X X * * * * * * * * * * * * 0.40 0.05 0.30 0.55 0.55 -
PJ * * * * X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X
SA * * * * 953 912 * 977 * * * * * 958 999 914 * * 912 904 - 981 912 906
ÖS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 999 X 999


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.