Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Förskollärarprogrammet (Karlstads universitet)

Termin VT2020 VT2020 VT2020 VT2020 VT2020 VT2020 VT2020 VT2020 VT2020 VT2020 HT2019 VT2019 VT2019 VT2019 VT2019 VT2019 VT2019 VT2019 VT2019 VT2019 VT2019 HT2018 VT2018 VT2018 VT2018 VT2018 VT2018 VT2018 VT2018 VT2018 VT2018 VT2018 HT2017 VT2017 VT2017 VT2017 VT2017 VT2017 VT2017 VT2017 VT2017 VT2017 HT2016 VT2016 VT2016 VT2016 VT2016 VT2016 VT2016 VT2016 VT2016 VT2016 VT2016
Anm.kod KAU-69929 KAU-69994 KAU-69995 KAU-69996 KAU-69997 KAU-69998 KAU-69999 KAU-70000 KAU-70001 KAU-70002 KAU-69928 KAU-69820 KAU-69821 KAU-69822 KAU-69823 KAU-69824 KAU-69825 KAU-69826 KAU-69827 KAU-69828 KAU-69829 KAU-69712 KAU-69490 KAU-69491 KAU-69492 KAU-69493 KAU-69494 KAU-69495 KAU-69496 KAU-69497 KAU-69498 KAU-69499 KAU-69489 KAU-69236 KAU-69237 KAU-69238 KAU-69239 KAU-69240 KAU-69242 KAU-69243 KAU-69244 KAU-69245 KAU-69232 KAU-68990 KAU-68991 KAU-68992 KAU-68993 KAU-68994 KAU-68995 KAU-68996 KAU-68997 KAU-68998 KAU-68999
ÖS - X X * X X X X * X X X - X - - X - X X X - X X - - X X - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
BF - * - X - X X - X * * - * X * * - - X - - 2.00 3.00 - - * - - - - 4.00 - 3.00 - - - - - - - - - 3.00 - - - - - - - - - -
BI * 12.53 * * * * * * * * * * 14.90 13.45 10.65 * * * * * 13.30 12.80 15.33 13.60 13.36 * 14.70 15.95 14.85 14.14 13.06 13.63 13.80 15.75 16.80 16.00 15.90 16.60 16.60 21.42 17.00 15.71 14.31 15.18 15.10 15.19 16.13 16.50 15.10 16.15 15.04 17.30 14.98
BIEX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 16.46 17.00 14.91 16.14 16.52 13.42 14.38 16.14 16.04 14.34 15.54 15.54 15.70 15.41 14.23 15.52 14.16 13.94 15.73 13.96
BII * * 14.31 * * * * * * * * * 15.56 12.13 14.47 * * 12.41 * * 15.62 12.78 * 15.75 13.38 12.27 14.77 14.36 16.69 14.25 14.92 16.21 14.10 16.36 19.00 16.10 16.94 16.25 15.78 17.27 17.33 16.40 14.82 18.15 19.24 16.10 15.52 18.89 16.92 17.30 16.12 18.63 14.87
DA X X X X X X X X * X X X X * X X X X X X X * X X X X X X X X X X X X X X 999 X X X X X 999 X X X X X X X X X X
HP - * * - - - - * * * * - 0.35 * * * - * - * * * * * * * 0.35 * 0.35 * * 0.40 0.25 0.45 0.70 0.55 0.50 0.50 0.55 0.40 0.60 0.45 0.35 0.50 0.35 0.30 0.60 0.50 0.45 0.75 0.55 0.50 0.45
SA - - - 991 * * * 999 994 986 962 972 - - - - 978 - * 995 - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ÖS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - X X X X X - - - - - - - - - - -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.