Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för IT, projektledning och affärssystem (Karlstads universitet)

Termin HT2019 HT2018 HT2018 HT2017 HT2017 HT2016 HT2016 HT2015 HT2015 HT2014 HT2014 HT2013 HT2013
Anm.kod KAU-69654 KAU-69524 KAU-69525 KAU-69288 KAU-69289 KAU-69229 KAU-69230 KAU-69057 KAU-69058 KAU-68708 KAU-68709 KAU-68508 KAU-68509
ÖS - - - - - X X X X X X X X
BF 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 - 4.00 4.00 4.00 - 3.00 4.00 -
BI 17.43 16.98 19.32 17.20 18.23 17.90 18.75 16.60 18.10 16.72 17.20 14.25 15.85
BIEX X X X X X 17.60 16.82 15.91 17.00 14.65 - X X
BII 17.62 16.97 19.13 16.81 18.16 16.84 19.10 18.56 18.75 16.09 17.52 14.66 16.57
DA X X X X X X X - X X X X X
HP 0.90 0.90 1.15 1.05 1.10 1.10 1.15 0.85 0.85 0.75 0.80 0.30 0.30
SA - - - - - - - - - - - - -
ÖS X X X X X - - - - - - - -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.