Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Sjuksköterskeprogrammet (Karlstads universitet)

Termin VT2020 HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016
Anm.kod KAU-69970 KAU-69969 KAU-69728 KAU-69681 KAU-69546 KAU-69402 KAU-69294 KAU-69293 KAU-69050
ÖS X - X X X - X X X
BF 3.00 3.50 3.00 4.00 3.50 3.50 4.00 3.50 4.00
BI 13.66 15.47 13.40 16.20 14.66 16.15 15.20 16.77 15.90
BIEX X X X X X X 14.83 16.81 15.78
BII 14.75 15.85 14.94 15.81 14.80 16.10 15.88 16.35 16.60
DA * * * * * * X 999 X
HP 0.20 0.50 0.40 0.60 0.45 0.65 0.60 0.70 0.70
SA X X X X X X X X -
ÖS X X X X X X - - -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.