Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Socionomprogrammet (Karlstads universitet)

Termin VT2020 HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016
Anm.kod KAU-70088 KAU-69933 KAU-69932 KAU-69782 KAU-69759 KAU-69521 KAU-69312 KAU-69152 KAU-69151
ÖS - - - - - - X X X
BF 4.00 3.50 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.50
BI 17.30 18.59 17.40 18.50 17.40 18.33 17.50 18.90 18.27
BIEX X X X X X X 17.34 18.43 17.40
BII 17.95 17.67 16.82 17.60 16.70 17.80 18.75 18.35 17.47
DA * X * * X X X X X
HP 0.70 0.85 0.80 0.95 0.80 1.00 0.85 1.00 0.85
SA X X X X X X X X -
ÖS X X X X X X X - -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.