Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Yrkeslärarprogrammet (Karlstads universitet)

Termin Termin: VT2021 Termin: VT2021 Termin: HT2020 Termin: HT2020 Termin: VT2020 Termin: VT2020 Termin: HT2019 Termin: HT2019 Termin: VT2019 Termin: VT2019 Termin: HT2018 Termin: HT2018 Termin: VT2018 Termin: VT2018 Termin: HT2017 Termin: HT2017 Termin: VT2017 Termin: VT2017
Anmälningskod Anmälningskod, KAU-70057 Anmälningskod, KAU-70058 Anmälningskod, KAU-70055 Anmälningskod, KAU-70056 Anmälningskod, KAU-69809 Anmälningskod, KAU-69810 Anmälningskod, KAU-69807 Anmälningskod, KAU-69808 Anmälningskod, KAU-69805 Anmälningskod, KAU-69806 Anmälningskod, KAU-69803 Anmälningskod, KAU-69804 Anmälningskod, KAU-69577 Anmälningskod, KAU-69578 Anmälningskod, KAU-69575 Anmälningskod, KAU-69576 Anmälningskod, KAU-69254 Anmälningskod, KAU-69255
Urvalsgrupp: (PG) Platsgaranti Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 999 Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 999


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI
Gymnasiebetyg utan komplettering

BF
Betyg från folkhögskola

BIex
Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.

BII
Gymnasiebetyg med komplettering

HP
Högskoleprov

AP
Tidigare akademiska poäng

AU
Alternativt urval

SA
Sen anmälan

ÖS
Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.