Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Yrkeslärarprogrammet (Karlstads universitet)

Termin VT2020 VT2020 HT2019 HT2019 VT2019 VT2019 HT2018 HT2018 VT2018 VT2018 HT2017 HT2017 VT2017 VT2017 HT2016 HT2016 VT2016 VT2016
Anm.kod KAU-69809 KAU-69810 KAU-69807 KAU-69808 KAU-69805 KAU-69806 KAU-69803 KAU-69804 KAU-69577 KAU-69578 KAU-69575 KAU-69576 KAU-69254 KAU-69255 KAU-69098 KAU-69099 KAU-69087 KAU-69089
PG * * * * * * * * * * * * 999 999 999 999 999 999
SA X X X X X X X X X X X X X X X X 999 X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.