Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Industrial Engineering and Management, masterprogram (Linköpings universitet)

Termin MASTERHT12 MASTERHT13 MASTERHT14 MASTERHT15 MASTERHT16 MASTERHT17 HT2017 HT2016
Anm.kod LIU-91124 LIU-91124 LIU-91124 LIU-91124 LIU-91124 LIU-91124 LIU-90124 LIU-90124
AVG X X X 800 X X X X
BEFR X X X 800 X X X X
GK X 999 999 X 1 1 * * 1
GK1 X 999 999 X X X X X
GK2 X 999 999 X X X X X
GRP1 999 X X X X X X X
GRP2 999 X X X X X X X
SA 947 970 X 982 963 963 X X X
SEPA X X X 900 X X X X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.