Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter. (Statistiken är hämtad från urval 2. Därför kan vi för närvarande inte visa antagningsstatistik för mastersutbildningar eller sommarkurser).

Antagningsstatistik för Migration and Asylum Policy in the European Union (Linköpings universitet)

Termin Termin: VT2024 Termin: VT2023 Termin: VT2022 Termin: VT2021 Termin: VT2020
Anmälningskod Anmälningskod, LIU-46084 Anmälningskod, LIU-46084 Anmälningskod, LIU-46084 Anmälningskod, LIU-46084 Anmälningskod, LIU-46084
Urvalsgrupp: APAV Termin: VT2024, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 188 Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna
Urvalsgrupp: APEN Termin: VT2024, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (SA) Sen anmälan Termin: VT2024, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (ÖS) Övriga sökande Termin: VT2024, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2023, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

Urvalsgrupper

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor. Antagnings­statistiken kan innehålla urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.

De vanligaste urvalsgrupperna

BI = Gymnasiebetyg utan komplettering
BF = Betyg från folkhögskola
BII = Gymnasiebetyg med komplettering
HP = Högskoleprov
AP = Tidigare akademiska poäng
AU = Alternativt urval
SA = Sen anmälan
ÖS = Övriga sökande