Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Aktuella problem inom datavetenskap (Linnéuniversitetet)

Termin VT2020 HT2019 VT2019 VT2019 HT2018 HT2018 VT2018 VT2018 HT2017 VT2017 VT2017 HT2016 HT2016 VT2016 VT2016
Anm.kod LNU-03573 LNU-02322 LNU-01139 LNU-01233 LNU-00165 LNU-00259 LNU-67511 LNU-67526 LNU-67015 LNU-67504 LNU-67528 LNU-67012 LNU-67024 LNU-67621 LNU-67628
APAV X X * X X * * X - X 132 285 - - 172
APGR - * X * * X X * X 134 X X X X X
ÖS X X X X X X X X * X X X X X X
BF X X X - X X X X X X X X X X X
BI * * X * * X X * X 15.50 X X X X X
BII * X X - - X X X X - X X X X X
HP * * X * X X X * X 0.80 X X X X X
SA * * X X X X X X * 989 X X X 961 987
ÖS X X X X X X X X X X - X X 999 X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.