Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Statistiken är hämtad från urval 2. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Arbetsmiljö- och hälsoarbete - i ett tillämpat perspektiv (Linnéuniversitetet)

Termin Termin: VT2022 Termin: VT2021 Termin: VT2020 Termin: VT2019 Termin: VT2018
Anmälningskod Anmälningskod, LNU-07376 Anmälningskod, LNU-06145 Anmälningskod, LNU-03466 Anmälningskod, LNU-01062 Anmälningskod, LNU-47537
Urvalsgrupp: APGR Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 165 Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 160 Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 165 Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 4.00 Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 3.00 Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 3.00 Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 4.00 Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 4.00
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 15.90 Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 15.30 Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 17.23 Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 15.04 Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 18.67
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 17.02 Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 16.28 Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 18.38 Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 16.51 Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 18.57
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 0.40
Urvalsgrupp: (SA) Sen anmälan Termin: VT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp
Urvalsgrupp: (ÖS) Övriga sökande Termin: VT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI
Gymnasiebetyg utan komplettering

BF
Betyg från folkhögskola

BIex
Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.

BII
Gymnasiebetyg med komplettering

HP
Högskoleprov

AP
Tidigare akademiska poäng

AU
Alternativt urval

SA
Sen anmälan

ÖS
Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.