Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Brukspiano I (Linnéuniversitetet)

Termin VT2020 HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016
Anm.kod LNU-03615 LNU-02560 LNU-01655 LNU-00824 LNU-57535 LNU-57036 LNU-57516 LNU-57014 LNU-57513
APGR 165 * X X 165 * 165 6 165
ÖS - X - * X X X X X
BF 4.00 * * * 3.00 * 3.00 2.00 3.00
BI 19.70 * 14.30 * 18.70 * 20.00 13.92 17.80
BIEX X X X X X X 20.39 15.73 18.90
BII 19.67 * 15.40 * 18.47 * 19.53 12.06 18.51
HP * * * * * * 0.60 0.10 0.40
SA - * - * - * - 986 -
ÖS X X X X X X - 999 -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.