Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Diskret matematik (Linnéuniversitetet)

Termin VT2020 VT2020 VT2020 VT2020 VT2019 VT2019 VT2019 VT2019 VT2018 VT2018 VT2018 VT2017 VT2017 VT2017 VT2016 VT2016 VT2016
Anm.kod LNU-03501 LNU-03502 LNU-P4803 LNU-P4804 LNU-01101 LNU-01107 LNU-P1647 LNU-P2325 LNU-67613 LNU-67623 LNU-69198 LNU-67592 LNU-67805 LNU-69158 LNU-67671 LNU-67672 LNU-69132
APGR * * X X X * X X 165 - X 9 165 X 81 165 X
BF X - X X X - X X - X X X X X X X X
BI * * X X X * X X 18.47 * X 19.33 21.19 X X 20.83 X
BIEX X X X X X X X X X X X X - X X - X
BII - * X X X - X X 17.90 X X X 21.73 X X 21.26 X
HP - * X X X * X X * X X X 1.55 X X 0.90 X
PG X X * * * X * * X X * X X 999 X X 999
SA X X * X * * * X - X * X X 978 X - X
ÖS X X X X X X X X X X X - X X X X X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.