Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Ekonomisk statistik III (Linnéuniversitetet)

Termin VT2020 VT2020 VT2019 VT2019 VT2018 VT2017 VT2016
Anm.kod LNU-03399 LNU-P4565 LNU-01020 LNU-P1867 LNU-77579 LNU-77581 LNU-77566
APAV * X * X X X X
APGR X X X X * - 114
ÖS * X - X X X X
BF X X X X X X -
BI X X X X * 15.30 16.36
BIEX X X X X X 16.95 21.15
BII X X X X - - 15.19
HP X X X X - 1.15 1.25
PG X * X * X X X
SA X - X * * X X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.