Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Examensarbete i medieteknik (Linnéuniversitetet)

Termin VT2020 VT2020 VT2019 VT2019 VT2018 VT2018 VT2017 VT2017 VT2016
Anm.kod LNU-03789 LNU-P5237 LNU-01076 LNU-P1835 LNU-67626 LNU-69225 LNU-67638 LNU-69195 LNU-67562
APAV X X X X * X X X X
APGR * X * X X X 158 X 135
BI * X * X X X - X 12.10
BII - X - X X X - X 11.56
HP * X * X X X - X 0.35
PG X * X * X * X 999 X
SA X * * X X * X X 978


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.