Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Statistiken är hämtad från urval 2. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Hållbart familjeskogsbruk I (Linnéuniversitetet)

Termin Termin: VT2022 Termin: HT2021 Termin: VT2021 Termin: HT2020 Termin: VT2020 Termin: HT2019 Termin: VT2019 Termin: HT2018 Termin: VT2018 Termin: HT2017
Anmälningskod Anmälningskod, LNU-07698 Anmälningskod, LNU-06454 Anmälningskod, LNU-05608 Anmälningskod, LNU-04440 Anmälningskod, LNU-03656 Anmälningskod, LNU-02253 Anmälningskod, LNU-01136 Anmälningskod, LNU-00187 Anmälningskod, LNU-67661 Anmälningskod, LNU-67198
Urvalsgrupp: APGR Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 165 Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 165 Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 165 Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 165 Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 165 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 165 Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 45 Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna
Urvalsgrupp: ÖS Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 4.00 Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 4.00 Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 4.00 Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 4.00 Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 17.90 Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 20.46 Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 20.43 Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 19.27 Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 15.60 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 16.60 Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 14.60 Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 13.60 Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 17.33 Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 21.18 Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 20.06 Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 19.10 Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 16.41 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 17.76 Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 16.10 Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 0.80 Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna
Urvalsgrupp: (SA) Sen anmälan Termin: VT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 999


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI
Gymnasiebetyg utan komplettering

BF
Betyg från folkhögskola

BIex
Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.

BII
Gymnasiebetyg med komplettering

HP
Högskoleprov

AP
Tidigare akademiska poäng

AU
Alternativt urval

SA
Sen anmälan

ÖS
Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.