Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Innovation genom ekonomi, teknik och design - inriktning företagsekonomi, masterprogram (Linnéuniversitetet)

Termin Termin: MASTERHT16 Termin: MASTERHT17 Termin: HT2019
Anmälningskod Anmälningskod, LNU-F7212 Anmälningskod, LNU-F7207 Anmälningskod, LNU-03108
Urvalsgrupp: APAV Termin: MASTERHT16, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: MASTERHT17, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna
Urvalsgrupp: ÖS Termin: MASTERHT16, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: MASTERHT17, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (AU) Alternativt urval Termin: MASTERHT16, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: MASTERHT17, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: AVG Termin: MASTERHT16, Lägst antagna poäng: 10 Termin: MASTERHT16, Lägst antagna poäng: 10 Termin: MASTERHT17, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: BEFR Termin: MASTERHT16, Lägst antagna poäng: 10 Termin: MASTERHT16, Lägst antagna poäng: 10 Termin: MASTERHT17, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (SA) Sen anmälan Termin: MASTERHT16, Lägst antagna poäng: 955 Termin: MASTERHT16, Lägst antagna poäng: 955 Termin: MASTERHT17, Lägst antagna poäng: 972 Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.