Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Lövskog och förädling I (Linnéuniversitetet)

Termin HT2019 HT2019 HT2019 HT2018 HT2018 HT2018 HT2017 HT2017 HT2017 HT2016 HT2016 HT2016
Anm.kod LNU-02226 LNU-02228 LNU-P3187 LNU-00113 LNU-00121 LNU-P0114 LNU-67191 LNU-67192 LNU-68255 LNU-67205 LNU-67206 LNU-68250
APGR * * X * * X * * X 165 60 X
BF X X X X X X - X X X X X
BI * * X * * X * * X 13.13 16.30 X
BII X * X X * X - - X - 17.64 X
HP * * X * * X * * X 0.60 1.30 X
PG X X * X X * X X * X X 999
SA X X * * X * X * X X 997 X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.