Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Mobile Games and Entertainment (Linnéuniversitetet)

Termin VT2020 VT2020 VT2020 VT2019 VT2019 VT2018 VT2018 VT2018 VT2018 VT2017 VT2017 VT2017 VT2017 VT2016 VT2016
Anm.kod LNU-03796 LNU-P5241 LNU-P5677 LNU-P1842 LNU-P1843 LNU-67643 LNU-67648 LNU-69229 LNU-69235 LNU-67645 LNU-67646 LNU-69185 LNU-69201 LNU-67694 LNU-67697
APAV * X X X X * * X X 105 180 X X 285 180
PG X * * * * X X * * X X 999 999 X X
SA X X X * * X X X X X X X X X 987
ÖS X X X X X X X X X X 999 X X X X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.