Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Statistiken är hämtad från urval 2. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Praktisk arkitekturhistoria. Bebyggelseutvecklingen från 1800-talet till idag (Linnéuniversitetet)

Termin Termin: VT2023 Termin: VT2022 Termin: VT2021 Termin: VT2020
Anmälningskod Anmälningskod, LNU-09579 Anmälningskod, LNU-07662 Anmälningskod, LNU-06069 Anmälningskod, LNU-03896
Urvalsgrupp: APGR Termin: VT2023, Lägst antagna poäng: 165 Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 165 Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 165 Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 90
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola Termin: VT2023, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering Termin: VT2023, Lägst antagna poäng: 16.31 Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 17.46 Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 20.80 Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 16.30
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering Termin: VT2023, Lägst antagna poäng: 17.76 Termin: VT2022, Lägst antagna poäng: 16.92 Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 21.89 Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov Termin: VT2023, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 1.05 Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna
Urvalsgrupp: (SA) Sen anmälan Termin: VT2023, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp
Urvalsgrupp: (ÖS) Övriga sökande Termin: VT2023, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI
Gymnasiebetyg utan komplettering

BF
Betyg från folkhögskola

BIex
Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.

BII
Gymnasiebetyg med komplettering

HP
Högskoleprov

AP
Tidigare akademiska poäng

AU
Alternativt urval

SA
Sen anmälan

ÖS
Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.